მუსიკოსები

მუსიკოსები
გიორგი ქერელაშვილი
ნათია ჩილაშვილი
ანი გოგისვანიძე
ანა მამისაშვილი
ნინო დავითაშვილი
დავით ტაბატაძე-min
დავით ტაბატაძე
სტელა მკრტიჩიანი
დიანა გოგიშვილი
ირინე ხოშტარია-ჯაიანი
მამუკა ბაბუაძე
ქეთევან კვიცინაძე
ნატალია ბენდუსი
ელენე ჯიმშიტაშვილი
არმან ნაზაროვი