მენეჯმენტი

მენეჯმენტი
გიორგი ქერელაშვილი
კონსტანტინე კასრაძე
დავით ტაბატაძე