საქართველოს სინფონიეტა

თბილისის სახელმწიფო კამერული ორკესტრი

დაგეგმილი კონცერტები
საქართველოს სინფონიეტა

ჩვენ შესახებ

თბილისის სახელმწიფო კამერული ორკესტრი – საქართელოს სინფონიეტა დაარსდა 2008 წელს. მის რეპერტუარი მრავალფეროვანია და მოიცავს სხვადასხვა ეპოქის მუსიკალურ ნაწარმოებებს. ორკესტრის კონცერტები იმართება როგორც საქართველოში ასევე ევროპის სხვადასხვა ქვეყნებში. კლასიკური მუსიკის პოპულარიზაციისათვის ხშირად იმართება საქართველოს სინფონიეტას კონცერტები საქართველოს სხვადასხვა რეგიონში, რამაც მცირე დროის მიუხედავად, უკვე გამოიღა შედეგები.

გალერეა