საქართელოს სინფონიეტა

ირინე ხოშტარია-ჯაიანი

ირინე ხოშტარია-ჯაიანი

ალტი
ნათია ჩილაშვილი

ნათია ჩილაშვილი

ვიოლინო
გიორგი ქერელაშვილი

გიორგი ქერელაშვილი

სამხატვრო ხელმძღვანელი / ვიოლინო
დიანა გოგიშვილი

დიანა გოგიშვილი

ვიოლინო
დავით ტაბატაძე

დავით ტაბატაძე

ვიოლინო
ქეთევან კვიცინაძე

ქეთევან კვიცინაძე

ალტი
ანა მამისაშვილი

ანა მამისაშვილი

ვიოლინო
ელენე ჯიმშიტაშვილი

ელენე ჯიმშიტაშვილი

ჩელო
მამუკა ბაბუაძე

მამუკა ბაბუაძე

ალტი
ნინო დავითაშვილი

ნინო დავითაშვილი

ვიოლინო
სტელა მკრტიჩიანი

სტელა მკრტიჩიანი

ვიოლინო
ანა ქურდოვანიძე

ანა ქურდოვანიძე

კლავესინი / ფორტეპიანო
ანი გოგისვანიძე

ანი გოგისვანიძე

ვიოლინო
ნატალია ბენდუსი

ნატალია ბენდუსი

ჩელო
არმან ნაზაროვი

არმან ნაზაროვი

კონტრაბასი
ქართული