სინფონიეტა სთეიჯი

სინფონიეტა სთეიჯი
Georgian Sinfonietta

სინფონიეტა სთეიჯი

აუ უნდა იყოს ტექს

აუ უნდა იყოს ტექს

აუ უნდა იყოს ტექს

აუ უნდა იყოს ტექს

აუ უნდა იყოს ტექს

აუ უნდა იყოს ტექს

აუ უნდა იყოს ტექს

აუ უნდა იყოს ტექს

აუ უნდა იყოს ტექს